• Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w tym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe tego operatora znajdują się na naszej stronie internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Dane które nam sam udostępniasz np. poprzez formularz kontaktowy są zbierane.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas otwarcia strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym na naszej stronie internetowej. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie ocenione. Dzieje się tak głównie z programami cookies i tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza twoich zachowan w internecie jest zwykle anonimowa; zachowania związane z surfowaniem nie mogą być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec temu, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tej polityce prywatności.

 

2. Ogólne i obowiązkowe informacje

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o odpowiedzialnej jednośće

Odpowiedzialną jednostką przetwarzania danych na tej stronie jest:

pv partners AG

Grossbeerenstr. 13 A

D-10963 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 27 907 20-0

E-Mail: info@pv-partners.eu

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możesz odwołać istniejącą zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodnie z prawem przetwarzanie danych jest prowadzona do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest urzędnik ds. Ochrony danych państwa federalnego, w którym znajduje się nasza firma. Lista inspektorów ochrony danych oraz dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu formacie komputerowym. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego przekazania Twoich danych do innej osoby, możemy to wykonać o ile będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas operatora witryny. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z "http: //" na "https: //" i poprzez symbol kłódki w linii przeglądarki.

 

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usunięcie

Masz prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym na naszej stronie internetowej.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był poinformowany o ustawieniach plików cookie i zezwolił na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptacja plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i umożliwia automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. funkcja koszyka na zakupy) są przetwarzane na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

• Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

• używany system operacyjny

• URL strony odsyłającej

• Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

• Czas zapytania serwera

• Adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane wraz z danymi kontaktowymi które tam podałeś, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (Art. 6 (1) lit. DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie nieformalną wiadomością przesłaną do nas e-mailem. Zgodnie z prawem przetwarzanie danych jest prowadzona do momentu odwołania.

Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną zapisane do momentu, gdy nie poinformujesz nas o ich usunięciu, cofniesz zgodę na przechowywanie Twoich danych lub cel przechowywania danych wygaśnie (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy oglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowan użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

 

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie obcięty przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Browser Plugin

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, poprzez zainstalowanie Browser-Plugin dostępnych pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie służący do rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych dotyczących przyszłych wizyt na tej stronie: wyłącz Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Dane z realizacji zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych o umowach i w pełni wykorzystujemy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych, gdy korzystamy z Google Analytics.

5. Newsletter

Dane używane przy newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie biuletynu , Dalsze dane nie są gromadzone lub tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzanych do formularza rejestracji biuletynu odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 (1). DSGVO). Zgoda na przechowywanie danych, adres e-mail i ich zastosowania do wysyłania biuletynu może być odwołana w każdym momencie, poprzez odpowiedni link „wypisanie się” w biuletynie. Zakończone operacje przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane zdeponowane u nas w celu uzyskania newslettera zostaną zapisane, do momentu anulowania i zostaną usunięte po anulowaniu biuletynu. Dane przechowywane przez nas w innych celach (na przykład adresy e-mail) pozostają nienaruszone.

 

6. Plugins i Tools

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu przedstawianie naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na naszej stronie. Jest to uzasadniony cel w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

7. Ogólne informacje

Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest bez podawania danych osobowych.

Jeżeli będą dane osobowe wymagane (na przykład imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) jest to zawsze dobrowolne.

Ponadto zbieramy informacje nawigacyjne. Są to dane na temat komputera i wizyty na naszej stronie internetowej, w szczególności adres IP, miejsce pobytu, przeglądarka, z której korzystasz, źródło odesłań, czas trwania Twojej wizyty.

Oprócz innych zastosowań wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, wykorzystujemy dane osobowe w celu poprawy wygody przeglądania poprzez personalizowanie stron internetowych i ulepszanie usługi logowania.

Wypełniając formularz rejestracyjny na naszej stronie, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od pv partners AG. E-maile zawierają informacje o nowych produktach i ofertach. W tym kontekście dane osobowe mogą być również przesyłane do firm partnerskich pv partners AG. Te firmy partnerskie są również zobowiązani do wykorzystywania uzyskanych w ten sposób danych osobowych wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych.

Nie będziemy przekazywać danych osobowych do stron trzecich, które potrzebujemy do wysyłania e-maili. W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili:

• poprzez mail  info@pv-partners.eu

• telefonicznie +49 (0) 30 27 907 20-0

• poprzez Fax +49 (0) 30 27 907 20-69

• listownie na adres pv partners AG, Großbeerenstr. 13A, D-10963 Berlin.

Informacje nawigacyjne używamy do obsługi i ulepszania stron internetowych oraz naszej usługi rejestracji. Używamy samych informacji nawigacyjnych lub w połączeniu z danymi osobowymi, aby przesyłać Ci spersonalizowane informacje o naszej firmie.

8. Dane te nie będą ujawniane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikując się mailowo) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Wykorzystanie danych firmowych zawartych na twoich stronach internetowych poprzez osoby trzecie w celu wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym wyraźnie wzbronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niedozwolonego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spamowe wiadomości e-mail. Używamy tak zwanego oprogramowania Clear Gifs, które pomaga nam ulepszyć naszą usługę rejestracji, informując nas, które treści są skuteczne. Clear Gifs to mała grafika z unikalną identyfikacją (podobną do plików cookie), która pomaga analizować zachowanie użytkowników odwiedzających witrynę. W przeciwieństwie do cookies przechowywanych na komputerach odwiedzających, są Clear Gifs na stronach internetowych i w wiadomościach e-mail niewidoczne i mają wielkość małej kropki. Używamy Clear Gif w naszych e-mailach opartych na HTML, aby zobaczyć, które maile zostały otwarte. Pozwala nam to ocenić skuteczność działań komunikacyjnych i marketingowych. Łączymy te informacje z danymi osobowymi. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail w dowolnym momencie, klikając link "zrezygnuj z subskrypcji" na końcu danego e-maila lub wysyłając e-maile lub list (w temacie wpisz słowo "wypisuję się").

9. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Gdy wchodzisz na naszą stronę, twoja przeglądarka internetowa automatycznie z powodów technicznych, przesyła dane na nasz serwer internetowy, których nie można przypisać do konkretnej osoby. Te informacje (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i tym podobne. Dane te są gromadzone tylko w celu oceny statystycznej, a następnie usunięte. Przesłanie tych informacji do osób trzecich nie ma miejsca. Dodatkowe dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy dobrowolnie podasz te informacje, na przykład w kontekście zapytania, stosunków handlowych lub rejestracji.

10. Korzystanie i ujawnianie danych osobowych

Korzystamy z podanych danych osobowych, aby odpowiedzieć na zapytania i realizacje umów i relacji biznesowych. Twoje dane nie zostaną ujawnione osobom trzecim, chyba że ujawnienie jest konieczne ze względu na wymogi prawne lub w celu wykonania umowy.

11. Newsletter

Jeśli chcesz zapisać się do naszego biuletynu, musisz podać swój adres e-mail, na który możemy wysłać biuletyn. Podając swój adres e-mail, zgadzasz się, że użyjemy go do wysłania Ci biuletynu. W każdej chwili możesz wypisać się z naszego biuletynu - np. E-mailem lub faksem - i cofnąć zgodę.

12. Informacja

Zgodnie z obowiązującym prawem możesz w każdej chwili zapytać nas, czy i jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat. Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych jesteś uprawniony do poprawiania, blokowania lub usunięcia tych danych.

13. Bezpieczeństwo Twoich danych

Podjęliśmy obszerne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu ochrony dostarczonych danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich lub niewłaściwym wykorzystaniem. Podczas komunikacji przez e-mail nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy drogę listowną dla informacji poufnych.

14. Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", tzn. pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryn przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryn przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz dla dalszych świadczeń związanych z użytkowaniem stron internetowych oraz usług internetowych. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; jednak zwracamy uwagę, że istnieje wtedy możliwość że strona internetowa nie będzie w pełni funkcjonować. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej.

 

15. Polityka prywatności korzystania z Google +

Nasze strony korzystają z funkcji Google +. Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Podczas odwiedzania naszych stron za pomocą Google-Plug-Ins nawiązywane jest połączenie między przeglądarką a serwerami Google. Dane zostają przesyłane do Google. Jeśli masz konto Google, dane te można powiązać z tym kontem. Jeśli nie chcesz kojarzyć tych informacji z kontem Google, wyloguj się z Google przed odwiedzeniem naszej strony. Interakcje, w szczególności korzystanie z funkcji komentarzy lub klikanie przycisku "+1" lub "udostępnianie", będą również przekazywane Google. Dowiedz się więcej na http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

16. Korzystanie z Google Maps

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Maps do wyświetlania lokalizacji. Serwis Google Maps jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zebranych przez użytkownika lub podanych przez niego informacji od firmy Google, jej agentów lub osób trzecich.

Warunki korzystania z serwisu Google Maps można znaleźć w Warunkach korzystania z serwisu  Google Maps. Szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum ochrony prywatności pod adresem google.com: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

17. Cookies

Aby ulepszyć naszą stronę używamy tzw. cookies. Pliki cookie to pliki informacji tekstowych, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze po otwarciu jednej z naszych stron internetowych. Używamy tej technologii cookie do dostosowania naszych stron internetowych do preferowanych obszarów zainteresowania. Jeśli chcesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, możesz nie akceptować plików cookie w przeglądarce. Zapoznaj się z instrukcjami producenta przeglądarki aby otrzymać szczegółową instrukcje jak to wykonać.

18. Właściwy organ nadzorujący

Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Friedrichstr. 219

D-10969 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0) 30 13889-0

Telefax: +49 (0) 30 215-5050

E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Berlin, maj 2018